Tissue Conditioners

Tissue Conditioners to materiały służące do biologicznej odnowy tkanek podłoża (Kerr’s Fitt, Coe Comfort, Soft Oryl, Visco-Gell, Ufi-Gel). Preparaty do biologicznej odnowy tkanek należy wymieniać co 3 miesiące