Tytan

Tytan jest metalem najbardziej biokompatybilnym spośród wszystkich protetycznych materiałów metalicznych, dzięki powstającej na powierzchni warstwy ochronnej dwutlenku tytanu posiada wysoką odporność na korozję, natomiast trudno poddaje się obróbce termicznej. Jest odlewany w wirówkach ciśnieniowo-próżniowych w osłonie argonu ze względu na powinowactwo do niektórych pierwiastków. Posiada niskie przewodnictwo cieplne. Technologia odlewania tytanu wymaga zastosowania systemu ciśnieniowo-próżniowego w układzie dwóch komór ze względu na niski ciężar właściwy tytanu.