Uzupełnienia Pełnoceramiczne

system odlewanej ceramiki szklanej (Dicor), system ceramiki tłoczonej (IPS-Empress), system ceramiki spiekanej na rdzeniu tlenku glinu (In-Ceram, Procera), ceramika przetwarzana w systemie CAD/CAM (Procera, KaVo Everest, Cerec).