Użytkowanie Uzupełnień

istotną informację stanowi stwierdzenie podczas wywiadu czy pacjent miał wykonane wcześniejsze uzupełnienia, jak dawno temu, czy spełniło jego oczekiwania, czy zgłaszał się na wizyty kontrolne oraz czy użytkował wykonane uzupełnienie, natomiast jeśli nie użytkował to z jakiego powodu, jakie były problemy. Pacjenci użytkujący wcześniej uzupełnienia protetyczne od wielu lat oczekują, że nowe protezy będą od początku przylegały tak samo do błony śluzowej jak poprzednie, które latami kształtowały podłoże protetyczne.