Węzły Chłonne

wrażliwe mogą świadczyć o ostrej infekcji, twarde ale nieprzesuwalne o chorobie przewlekłej, gumowate chłoniak Hodgkina,