Wkład Koronowo-Korzeniowy

Wkład koronowo-korzeniowy powinien równomiernie przylegać do wszystkich ścian kanału i części nośnej korzenia aby podczas działania sił żucia rozkład naprężeń był równomierny oraz aby warstwa cementu była cienka i tej samej grubości w celu zapewnienia jak największej siły wiązania. Najkorzystniejsza jest minimalna preparacja kanału korzeniowego z pozostawieniem jak największej ilości zębiny, średnica wkładu metalowego nie powinna być większa niż 1/3 średnicy korzenia, wkład powinien być otoczony z każdej strony przez zębinę o grubości przynajmniej 1 mm, w zależności od szerokości korzenia średnica wkładu metalowego waha się pomiędzy wartościami 0,7 – 1,5 mm, zęby odbudowane wkładami lanymi o dużej średnicy wykazują małą odporność na złamania, wkład musi być jak najlepiej dopasowany do otworu w korzeniu a warstwa cementu powinna być jak najmniejsza.