Wycisk Czynnościowy

Wycisk czynnościowy stanowi negatyw tkanek jamy ustnej w stanie dynamicznym, pobierany jest masami silikonowymi na łyżkach indywidualnych. Na podstawie wycisku czynnościowyego odlewa się model roboczy. Wycisk czynnościowy ma za zadanie uzyskanie jak największego oparcia dla płyty protezy, ograniczenie ruchomości protezy, która mogłaby doprowadzić przez ramię dźwigni do przeciążenia i rozchwiania zębów oporowych.

Podział: mukostatyczne – odtwarzające pole protetyczne pokryte nieruchomą błoną śluzową podobnie jak wycisk anatomiczny ale pobierane na łyżce indywidualnej, mają zastosowanie w bezzębnej żuchwie, mukodynamiczne – odtwarzające pole protetyczne pokryte nieruchomą i ruchomą błoną śluzową pobierane na łyżce indywidualnej ; czynne (testy Herbsta wykonywane są przez samego pacjenta), bierne (testy Herbsta wykonywane są przez samego lekarza) ; uciskowe, bezuciskowe ; przy ustach otwartych, przy ustach zamkniętych ; woski wyciskowe (Adheseal, Ex-3-N), masy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe (Neogenate, Ash Impression Paste), masy polisulfidowe (brązowe, siarkowe), masy elastomerowe: C-silikony (Oranwash) – uwalniają wodę lub etanol, A-silikony (Express) – uwalniają wodór H+ (bez znaczenia), masy polieterowe (Impregum).