Wysokość Zwarcia

Wysokość zwarcia okluzji / vertical dimension of occlusion / VDO / occlusal vertical dimension / OVD, obniżona wysokość zwarcia (starcie 0*, starcie 1*, starcie 2*, starcie 3*) wymagając przywrócenia prawidłowej wysokości przez rozpoczęciem odbudowy protetycznej. W przypadku zmiany wysokości zwarcia2 mm należy podzielić leczenie na etap diagnostyczny (szyny, protezy tymczasowe) oraz etap leczniczy polegający na utrwaleniu wysokości zwarcia. Wielkość położenia spoczynkowego żuchwy zależy od wielu czynników, takich jak: postawa ciała, pozycja żuchwy, napięcie psychoemocjonalne. Dlatego też, w celu określenia wysokości zwarcia stosowane są dodatkowe metody postępowania: analiza telerentgenogramów bocznych głowy, aksjografia, kinezjografia. Na podstawie telerentgenogramów bocznych głowy oblicza się wysokość dolnego odcinka twarzy. Aksjografia (Cadiax Diagnostic; Arcus Digma) pozwala na określenie stopnia odwodzenia żuchwy, który określa ruch obrotowy wyrostka kłykciowego żuchwy w zakresie relacji centralnej. Kinezjografia (K7 Evaluation System) natomiast umożliwia graficzną wizualizację przemieszczania się punktu w obrębie zębów siecznych dolnych w trakcie ruchów żuchwy, ocenę aktywności mięśni żucia poprzez powierzchniową elektromiografię i obserwację objawów dźwiękowych w ssż podczas ruchów żuchwy, pozwalając na monitoring parametrów mierzalnych ruchów żuchwy w celu określenia możliwości uzyskania równowagi ortopedycznej w obrębie narządu żucia, również w zakresie relacji centralnej. Stosując różne techniki dąży się do określenia zakresu odwodzenia żuchwy, w którym indywidualnie dla danego pacjenta można zarejestrować wysokość zwarcia dla maksymalnego zaguzkowania zębów w granicach relacji centralnej, z zachowaniem szpary spoczynkowej. Badania wskazują że wysokość zwarcia może być podniesiona o 5 mm, a pojawiające się ewentualne objawy bólowe powinny ustąpić w ciągu 2 tygodni.