Zaburzenia Rytmu Serca

Zaburzenia rytmu serca, arytmia najczęściej pacjenci leczą się równocześnie z powodu choroby wieńcowej, przyjmują na stałe aspirynę, czasem mają rozruszniki serca. Leczenie polega na podawaniu leków antyarytmicznych, miejscowo znieczulających, β-adrenolitycznych, wydłużających czas trwania potencjału czynnościowego, działających wybiórczo na jony wapnia. Objawy: zwiększone pobudzenia zewnątrzzatokowe,nieprawidłowa czynność zatokowa,nieprawidłowe przewodzenie pobudzeń.

stabilizujące błonę komórkową: Chinidyna – hamuje pobudliwość i kurczliwość,zwalnia przewodzenie,stosowana w migotaniu komór,trzepotaniu przedsionków,przedwczesnych pobudzeniach komorowych,napadowym częstoskurczu napadowym,może powodować alergię, Prokainamid – stosowany w zaburzeniach komorowych,może powodować psychozy,toczeń rumieniowaty, Dizopiramid – stosowany w częstoskurczu komorowym i nadkomorowym,przedwczesnych skurczach komorowych,migotaniu przedsionków, Lidokaina – działa szybko i krótko,jest nieskuteczna przy podaniu doustnym /jest rozkładana w przewodzie pokarmowym i ulega efektowi pierwszego przejścia/,stosowana w częstoskurczu komorowym,migotaniu i trzepotaniu komór,nie hamuje kurczliwości serca,nie zmienia ciśnienia w lewej komorze,nie obniża ciśnienia tętniczego krwi,nasila działanie suksametonium, Fenytoina stosowana w niemiarowościach spowodowanych glikozydami naparstnicy.

Postępowanie: nie należy stosować nici retrakcyjnych nasączonych adrenaliną.

Bibliografia:

  • Chirugia Stomatologiczna I Szczękowo-Twarzowa – Larry Peterson, Edward Ellis, James Hupp, Myron Tucker – 8388063618