Zaświadczenie

Po przeprowadzeniu wywiadu oraz badania klinicznego, w dostępnym obrazowaniu, w chwili obeznej zmian patologicznych nie stwierdzono.