Zawał Serca

Zawał mięśnia sercowego, infarctus myocardii jest to stan , gdy na skutek krytycznego niedokrwienia serca dochodzi do obumarcia kardiomicytów. Objawami jest piekący ból za mostkiem promieniujący do szyi, żuchwy, lewej ręki, nadbrzusza oraz uczucie strachu. Dolegliwości bólowe nie ustępują po podaniu nitrogliceryny. Konieczna jest wówczas natychmiastowa konsultacja kardiologiczna, tlenoterapia, podanie leków przeciwbólowych oraz innych w zależności od wskazań.

Postępowanie: konsultacja z lekarzem prowadzącym, odroczenie zabiegu operacyjnego przynajmniej do 6 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego, upewnienie się czy pacjent nie przyjmuje leków obniżających krzepliwość krwi, zastosowanie protokołu redukcji stresu, zapewnienie dostępności nitrogliceryny w trakcie zabiegu, profilaktyczne podanie pacjentowi nitratów przed zabiegiem, podanie tlenu w trakcie zabiegu, zapewnienie odpowiedniego znieczulenia miejscowego, rozważenie zastosowania podtlenku azotu, monitorowanie czynności życiowych, utrzymywanie kontaktu słownego z pacjentem, ograniczenie użycia epinefryny do 0,04 mg.

Objawy: ucisk w klatce piersiowej > 30 minut, wymioty, poty, lęk, niepokój, u osób starszych i cukrzyków zawał serca może przebiegać bezobjawowo.

Tlen, Nitrogliceryna, Aspiryna 300 mg,

Bibliografia:

  • Bartkowski S. ; Chirurgia szczękowo – twarzowa ; 1996.
  • Kryst L. ; Chirurgia szczękowo – twarzowa ; PZWL ; 1993.
  • Atherton G.J., McCaul J.A., Williams S.A. ; Medical emergencies: Medical emergencies in general dental practice in Great Britain Part 1: their prevalence over a 10-year period ; British Dental Journal ; 1999.
  • Muller M.P., Hänsel M., Stehr S.N., Weber S., Koch T. ; A state-wide survey of medical emergency management in dental practices: incidence of emergencies and training experience ; Emergency Medical Journal ; 2008.
  • Wytyczne resuscytacji 2010 ; Polska Rada Resuscytacji ; Kraków ; 2010.
  • Resuscitation Council, Gabbott D. ; Medical emergencies and Resuscitation, Standards for clinical practice and training ; 2012 ; www.resus.org.uk.
  • Girdler N.M., Smith D.G. ; Prevalence of emergency events in British dental practice and emergency management skills of British dentists ; Resuscitation ; 1999.
  • Ginsberg J., Kearon C., Hirsh J. ; Zakrzepica i zaburzenia hemostazy, rozstrzygające decyzje kliniczne ; Alfa-medica Press ; 2000.
  • Twersky R., Philips B. ; Znieczulenie w warunkach ambulatoryjnych ; Warszawa ; 2011.
  • Barash P., Cullen B., Stoeling R. ; Podręcznik anestezjologii klinicznej ; Środki miejscowo znieczulające ; PZWL ; 1995.