Zgryz Urazowy

Zgryz urazowy wg Wigdorowicz-Makowerowej jest to zespół chorobowy charakteryzujący się zaburzeniami równowagi czynnościowej lub uszkodzeniem układu stomatognatycznego z towarzyszącym mu wzrostem napięcia nerwowo-mięśniowego.