Zwichnięcie Z Wtłczeniem Zęba

zwichnięcie z wtłoczeniem zęba, wtłoczenie zęba, intrusion, zwichnięcie z przemieszczeniem pionowym dowierzchołkowym zęba jest urazem zęba powstałym na skutek uderzenia, w którym nie dochodzi do złamania zęba, występuje natomiast przemieszczenie pionowe dowierzchołkowe, często przerwanie pęczka naczyniowo – nerwowego, brak ruchomości z metalicznym, ankylotycznym odgłosem na opukiwanie, wrażliwość na dotykanie, nagryzanie, opukiwanie, na zdjęciu rtg szpara ozębnej może być niewidoczna, krwawienie z kieszonki dziąsłowej, reakcja miazgi może być negatywna na skutek przerwania pęczka naczyniowo-nerwowego. Leczenie zęba z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia przy wtłoczeniu poniżej 7 mm polega na pozostawieniu zęba do samoistnej repozycji, jeżeli natomiast w 2-4 tygodni ząb nie przemieści się do prawidłowej pozycji, konieczne jest leczenie ortodontyczne. Leczenie zęba z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia przy wtłoczeniu powyżej 7 mm polega na repozycji chirurgicznej lub ortodontycznej. Leczenie zęba z zakończonym rozwojem wierzchołka korzenia przy wtłoczeniu poniżej 3 mm polega na pozostawieniu zęba do samoistnej repozycji, jeżeli natomiast w ciągu 2-4 tygodni ząb nie przemieści się do prawidłowej pozycji, konieczna jest repozycja chirurgiczna lub ortodontyczna zanim rozwinie się ankyloza. Leczenie zęba z zakończonym rozwojem wierzchołka korzenia przy wtłoczeniu 3-7 mm polega na repozycji chirurgicznej lub ortodontycznej zanim rozwinie się ankyloza. Leczenie zęba z zakończonym rozwojem wierzchołka korzenia przy wtłoczeniu powyżej 7 mm polega na repozycji chirurgicznej. 2-3 tygodnie po prawidłowym ustawieniu zęba należy przeprowadzić leczenie kanałowe z tymczasowym wypełnieniem kanału wodorotlenkiem wapnia w celu zmniejszenia ryzyka resorpcji oraz wykonanie miękkiej szyny stabilizującej do 4 tygodni. Zalecane są wizyty kontrolne (badanie kliniczne i radiologiczne) po 2 tygodniach, 4 tygodniach, 6-8 tygodniach, 6 miesiącach, 12 miesiącach oraz wykonywanie zdjęć kontrolnych co 12 miesięcy przez 5 lat. Za korzystny wynik leczenia uznaje się brak dolegliwości bólowych, dodatni wynik testu żywotności miazgi (może być fałszywie ujemny do 3 miesięcy od wystąpienia urazu), kontynuacja rozwoju korzenia w przypadku zęba z niezakończonym rozwojem korzenia, nieuszkodzona blaszka zbita kości. Za niekorzystny wynik leczenia uznaje się występowanie dolegliwości bólowych, ujemny wynik testu żywotności miazgi po 3 miesiącach od wystąpienia uraz, objawy zapalenia tkanek okołowierzchołkowych, zatrzymanie rozwoju korzenia w przypadku zęba z niezakończonym rozwojem korzenia, resorpcja korzenia. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego. Antybiotykoterapia ani szynowanie nie są zalecane. Dowody na skuteczność ogólnoustrojowej antybiotykoterapii w leczeniu urazów mechanicznych zębów są bardzo ograniczone, przy czym nie ma danych wyraźnie wskazujących, że antybiotykoterapia polepsza wyniki leczenia. Ze względu na możliwość równoczesnego występowania urazów tkanek miękkich, inne towarzyszące obrażenia oraz ogólny stan chorego, może jednak istnieć potrzeba stosowania antybiotykoterapii, dlatego ostateczną decyzję pozostawia się lekarzowi.